Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-2018-2133-A
Dokumentdato : 08.11.2018

Tilbakekall. Bortfalt beskyttelsesgrunnlag. Retten til respekt for privatlivet. Utlendingsloven § 37. EMK art. 8. Afghanistan


Saken gjaldt gyldigheten av tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse etter at grunnlaget for det opprinnelige vedtaket falt bort. Høyesterett kom til at tilbakekallet ikke var i strid med retten til respekt for privatliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Ifølge praksis fra EMD gjelder vernet etter EMK art. 8 primært for "settled migrants", og formalisert oppholdsstatus er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at en migrant anses "etablert". Tillatelsene var begrenset til tre år, og ble trukket tilbake etter noe over to års oppholdstid. Fra da av kunne ikke personene ha noen begrunnet forventning om å få bli værende i Norge, og de hadde ikke etablert en slik tilknytning til Norge at det i seg selv ga grunnlag for et privatliv som er beskyttet etter EMK artikkel 8. Enstemmig avgjørelse.

Siste endringer
  • Ny: HR-2018-2133-A Tilbakekall av oppholdstillatelse. Retten til respekt for privatlivet. Utlendingsloven § 37. EMK art. 8. (15.11.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse etter at grunnlaget for det opprinnelige vedtaket falt bort. Høyesterett kom til at tilbakekallet ikke var i strid med retten til respekt for privatliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Ifølge praksis fra EMD gjelder vernet etter EMK art. 8 primært for "settled migrants", og formalisert oppholdsstatus er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at en migrant anses "etablert". Tillatelsene var begrenset til tre år, og ble trukket tilbake etter noe over to års oppholdstid. Fra da av kunne ikke personene ha noen begrunnet forventning om å få bli værende i Norge, og de hadde ikke etablert en slik tilknytning til Norge at det i seg selv ga grunnlag for et privatliv som er beskyttet etter EMK artikkel 8. Enstemmig avgjørelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo