Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2000-1900
Dokumentdato : 03.11.2000

Beskyttelse. Midlertidig forføyning. Utlendingsloven (1988) § 15. Iran.


Lagmannsrettens kjennelse om å nekte midlertidig forføyning for å få bli i Norge inntil sak om gyldigheten av avslag på søknad om asyl og opphold i Norge var rettskraftig avgjort, ble opphevet, jfr. utlendingsloven §15, jfr. §16, §17 og §41. Det er ikke et vilkår for vern etter §15 første ledd 1. punktum at kravene til flyktningestatus og asylrett er oppfylt.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo