Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2000-591
Dokumentdato : 03.04.2000

Utvisning. Innreiseforbud. Utlendingsloven (1988) § 30.


Vedtak om utvisning med varig innreiseforbud, jfr. utlendingsloven §30, ble opprettholdt overfor utlending som hadde vært bosatt i Norge i mange år og som hadde flere barn boende her i riket. Dissens 3-2. Utvisningsgrunnlaget var straffedom med ubetinget fengsel i to år for bl.a. utuktig omgang med datter og med samboerens to barn fra tidligere ekteskap. Etter flertallets oppfatning var utvisning ikke uforholdsmessig selv om familien ville bli splittet og utsatt for en betydelig belastning. - Fire dommere mente at forholdsmessighetsvurderingen kunne prøves fullt ut av domstolene, mens én mente at domstolene bør pålegge seg en viss tilbakeholdenhet i prøvingen.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro, men et sammendrag er publisert på Norges Høyesteretts nettsider.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Les sammendrag av avgjørelsen her (lenke til domstol.no)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo