Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2004-1090
Dokumentdato : 28.06.2004

Identitet. Varetektsfengsling. Utlendingsloven (1988) § 37.


Saken gjaldt varetektsfengsling etter utlendingsloven § 37 sjette ledd, jf § 37c tredje ledd, jf straffeprosessloven § 170a og § 185. Etter å ha lest lagmannsrettens begrunnelse i sammenheng med og på bakgrunn av tingrettens kjennelse, fant kjæremålsutvalget at lagmannsretten hadde foretatt en nødvendig vurdering av om fengslingsalternativer ville være åpenbart utilstrekkelige, jf utlendingsloven § 37 sjette ledd.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo