Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2006-1657
Dokumentdato : 15.12.2006

Familiegjenforening med ektefelle. Omgåelsesekteskap. Beviskrav. Utlendingsloven (1988) § 9.


Saken gjelder spørsmålet om et ekteskap mellom en pakistansk mann og en norsk kvinne er reelt, og dermed gir rett til opphold og arbeide i Norge, jf. utlendingsloven § 9. Høyesterett gir i dommen staten ikke medhold i at det er sannsynlighetsovervekt for at motivet for ekteskapsinngåelsen var å få opphold i Norge. Høyesterrett uttaler seg spesielt om beviskravet. Dommen er avsagt under dissens.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro, men et sammendrag er publisert på Norges Høyesteretts nettsider.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Les sammendrag av avgjørelsen her (lenke til domstol.no)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo