Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2008-681
Dokumentdato : 20.05.2008

Vilkåret sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven (1988) § 8. Etiopia


En mann opprinnelig fra Etiopia med tidsbegrenset oppholdstillatelse ble utsatt for en snøscooterulykke som førte til at han fikk epilepsi. Mannen hadde ikke fått innvilget politisk asyl, og fikk av utlendingsnemnda heller ikke arbeids- og oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd. Saken for Høyesterett gjaldt spørsmål om domstolene kunne prøve vilkåret «sterke menneskelige hensyn» i utlendingsloven § 8 annet ledd. Høyesterett kom fram til at vilkåret hørte under forvaltningens frie skjønn, særlig på bakgrunn av bestemmelsens politiske utforming.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo