Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2009-1153
Dokumentdato : 18.09.2009

Familiegjenforening. Utlendingsloven (1988) § 9 annet ledd.


Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om avslag på søknad om familiegjenforening, to barn, 11 og 13 år gamle, i medhold av utlendingsloven § 9 annet ledd. Mor hadde giftet seg med en mann som for vel åtte år siden var straffedømt for seksuelle overgrep mot et barn som var under 14 år. Høyesterett kom til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at barna ville blir utsatt for overgrep dersom søknaden ble innvilget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo