Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2010-1430
Dokumentdato : 26.11.2010

Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29


Saken gjaldt utvisning etter utlendingsloven (1988) § 29 første ledd bokstav a og c. Spørsmålet var særlig om utvisningsvedtaket på fem år var et uforholdsmessig inngrep etter § 29 andre ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo