Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Dokument-ID : 1980-10-25
Ikrafttreden : 01.12.1983
Ratifikasjonsdato : 28.10.1988
Dokumentdato : 25.10.1980

Convention on the civil aspects of international child abduction

Konvensjonen trådte i kraft for Norge 1. april 1989.

Konvensjonen: klikk her.

Norge tok følgende forbehold ved ratifikasjon:

a) Forbehold i medhold av konvensjonens artikkel 24, jfr. artikkel 42, mot at fransk språk blir brukt i søknader, meldinger eller andre dokumenter som sendes til sentralmyndigheten.
b) Forbehold i medhold av konvensjonens artikkel 26, jfr. artikkel 42, om at Norge ikke er forpliktet til å betale kostnader til rettsforhandlinger etter konvensjonen med mindre disse kostnadene kan kreves dekket etter reglene om fri rettshjelp, jfr. lov av 13. juni 1980 nr. 35. 

For tiltredende parter får denne konvensjon virkning bare i forhold til de parter som på forhånd har erklært at de godtar tiltredelsen. For oppdatert liste over partsforhold se lenken ovenfor.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo