Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: Oversikten er ikke à jour med siste endringer. Man kan finne kronologisk oversikt over alle lov- og forskriftsendringer på LovdataPro, ved å velge "endringer" under en bestemt lov eller forskrift.

Prosedyrer og veiledninger

Dokumentdato : 03.04.2017

Lov- og forskriftsendringer


I Excel skjemaet under, finner du en historisk oversiket over lov- og forskriftsendringer på utlendingsfeltet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo