Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Prosedyrer og veiledninger

Dokumentdato : 01.01.2010

Utlendingsloven og utlendingsforskriften


Red.anm.: lovspeilet ble utarbeidet av NYLOV-prosjektet.


Hvordan bruke lovspeilet

Lovspeilet er en tabell som gir oversikt over paragrafene i den nye utlendingsloven sett i forhold til bestemmelsene i den tidligere utlendingsloven (1988-loven) og den tidligere utlendingsforskriften (1990-forskriften). Tabellen går ned på ledd, bokstav og punktum, i begge regelsett, der det er nødvendig. Lovspeilet er basert på UDIs vurdering av hvordan det er mest hensiktsmessig å krysshenvise mellom gjeldende utlendingslov og tidligere regelverk. Lovspeilet er derfor ikke ment som noen fasit, men som et hjelpemiddel for å bli kjent med gjeldende utlendingslov.

Siste endringer
  • Ny: Lovspeil - utlendingsloven og utlendingsforskriften (28.11.2012)

    Lovspeil utarbeidet av NYLOV-prosjektet er nå lagt til under rettskildekategorien Prosedyrer og veiledninger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo