Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

This translation is updated as of  1 April 2014.

Immigration Regulations

Kortnavn : Immigration Regulations
Tittel forkortelse : Utf
Ikrafttreden : 01.01.2010
Forskriftsnr : Utlendingsforskriften - engelsk

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo