Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Statsborgerforskriften

§ 5-1. Tabell for utregning av karenstid
Fengselsstraff:         Karenstid:
f.o.m. 10 til og med 20 dager: 2 år 
t.o.m. 90 dager: 3 år
t.o.m. 6 måneder: 3,5 år 
t.o.m. 1 år: 4,5 år
t.o.m. 2 år: 6 år
t.o.m. 3 år: 7,5 år
t.o.m. 4 år: 9 år 
t.o.m. 5 år: 10,5 år
t.o.m. 6 år: 12 år 
t.o.m. 7 år: 13,5 år
osv.  
 t.o.m. 21 år: 34,5 år 

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo