Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 11-9. Krav om norskkunnskaper og gjennomført norskopplæring etter lovens § 62 første ledd bokstav d

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig er oppfylt dersom utlendingen

a) ved avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A1 eller høyere på muntlig prøve eller

b) ved norskprøve har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve.

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig gjelder ikke dersom utlendingen er fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve i norsk.

Kravet om gjennomført norskopplæring gjelder ikke dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun

a) ved norskprøve eller avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve eller

b) er fritatt fra plikten til gjennomført norskopplæring.

En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring er også unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo