Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

OPPHEVET: Vedlegg 11. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 81/2009 av 14. januar 2009

Red.anm. (21. mars 2014)
Vedlegget er opphevet jf. endringsforskrift FOR-2014-03-18-296.

Grenseforordningen finner du under rettskildekategorien Schengen.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo