Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 12. Liste over stater hvis borgere må ha lufthavntransittvisum

Borgere av følgende stater må pr. 24. august 2018 ha lufthavntransittvisum, jf. § 3-11 første ledd:

Afghanistan

Bangladesh

Kongo (Den demokratiske republikk)

Eritrea

Etiopia

Ghana

Irak

Iran

Nigeria

Pakistan

Somalia

Sri Lanka

Tyrkia.

Krav om lufthavnstransittvisum gjelder ikke for borgere av ovennevnte stater som har oppholdstillatelse i en EØS-stat, se vedlegg 13 del I, eller en oppholdstillatelse for Andorra, Japan, Canada, Monaco, San Marino, Sveits eller USA som nevnt i vedlegg 13 del II.

Relaterte rettskilder

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo