Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 3. Liste over Schengenland

Følgende stater deltar i Schengensamarbeidet, jf. § 1–19 bokstav d:

Belgia

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Hellas

Island

Italia

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Slovakia

Slovenia

Spania

Sveits

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn

Østerrike.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo