Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2005-009
Dokument-ID : IM 2005-009
Saksnummer : 05/2600
Dokumentdato : 07.04.2006
Mottakere :

Alle i ASA 
RMA

Rutine for behandling av søknad fra enslig mindreårig asylsøker (EMA) ved nedbygging av ema-avdelinger i mottak.

Når et EMAmottak eller mottak med EMAavdeling skal nedbygges, tar det aktuelle regionkontor kontakt med saksbehandleren i asylavdelingen med spørsmål om det er mulig å fatte vedtak for de søkere som blir berørt av nedleggelsen. Dette gjelder søkere som klart er mindreårige eller som etter en aldersundersøkelse har sannsynliggjort at vedkommende er under 18 år. Hvis det er mulig å fatte vedtak, skal saksbehandler prioritere saken i så henseende. I motsatt fall gir saksbehandler en kort tilbakemelding om status i saken. Hvis saken ikke er fordelt til en saksbehandler, kan regionkontoret ta kontakt med enhetsleder i den aktuelle landenhet i ASA.

Formålet med denne rutine er at man vil unngå at en reelt enslig mindreårig skal behøve å bli omplassert til et nytt mottak, få ned saksbehandlingstiden for disse sakene samt å få satt i gang bosettingsarbeidet på et tidligere tidspunkt.

Frode Mortensen
ass. avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo