Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2010-018
Dokument-ID : IM 2010-018
Saksnummer : 09/3248
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Alle i Region- og mottaksavdelingen i Utlendingsdirektoratet

Fordeling av asylsøkere fra transittmottak til ordinære mottak - vedtaksmyndighet og kriterier

1 Innledning

Ved ankomst til landet innkvarteres asylsøkere i transittmottak. Når førstegangs helseundersøkelse og asylintervju er utført, betegnes asylsøkerne som avreiseklare og flyttes til ordinære mottak rundt om i landet.

Denne interne meldingen fastsetter hvilken enhet som har myndighet til å fatte vedtak om overføring til nytt innkvarteringssted, jf. utlendingsloven § 95 tredje ledd, og hvilke kriterier som skal legges til grunn for hvilket mottak asylsøkeren overføres til. I daglig tale omtales oppgaven som ”fordeling fra transitt”.

2 Vedtaksmyndighet

Regionkontor Midt-Norge (RKM) fatter vedtak om overføring til nytt innkvarteringssted. Dette gjelder overføringer fra transittmottak til ordinære mottak, avdelinger for enslige mindreårige og forsterkede avdelinger.

3 Kriterier for fordelingen

RKM mottar informasjon fra transittmottakene om forhold som kan være av betydning for hvilket mottak en asylsøker overføres til. Informasjon kan også komme fra søkeren selv, fra søkerens fullmektig, slekt eller venner. For enslige mindreårige kan slik informasjon også komme fra representanten.

Det overordnede kriteriet ved valg av mottak vil alltid være at det er ledig plass. Videre tas det hensyn til at innkvarteringsløsningen er tilpasset behovet (enslige, par, familier). Ut over dette skal det, så langt det er mulig, tas hensyn til følgende momenter:

 • nær familie i rett opp- og nedadgående linje samt søsken og ektefelle/samboer (samboerskap må godtgjøres)
 • alvorlig sykdom som krever særskilt behandling på spesialsykehus (dokumentasjon kreves)
 • ­ nasjonalitet og språk
 • ­ jobb/utdanning (dokumentasjon kreves fra arbeidsgiver/skolemyndighet)

Ved fordelingen fra transitt skal det også tas hensyn til mulig fremtidig bosetting av søkerne. Dette forutsetter at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) informerer RKM om sine ønsker og behov.

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:

UDI Regionkontor Midt-Norge

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo