Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2010-022

IM 2010-022V
Dokument-ID : IM 2010-022V
Saksnummer : 16/05147-8
Sist endret : 29.08.2019
Dokumentdato : 01.01.2010

Kvalitetsstandard for asylintervjurapporten

Siste endringer
 • Endret: IM 2010-022V Kvalitetsstandard for asylintervjurapporten (29.08.2019)

  Kvalitetsstandardens punkt 1.8 er oppdatert i tråd med gjeldende praksis. I intervjuer hvor intervjurapporten er lest opp for søkeren skal dette fremgå av rapporten.

 • Endret: IM 2010-022V Kvalitetsstandard for asylintervjurapporten (21.02.2013)

  Punkt 1.9 er endret.

 • Endret: IM 2010-022V Kvalitetsstandard for asylintervjurapporten (14.09.2012)

  Oppdatering i tråd med endring av utl. § 28 første ledd bokstav a, begrepet "rase" er byttet ut med "etnisitet, avstamning, hudfarge".

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo