Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 første ledd 

IM 2012-003

IM 2012-003V15
Dokument-ID : IM 2012-003V15
Saksnummer : 11/3720-4
Dokumentdato : 02.02.2012

Standard for god saksbehandling - innvilgelse oppholdstillatelse til studenter mv. – utf § 6-19

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo