Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 første ledd 

UDI internmeldinger

IM 2012-004
Dokument-ID : IM 2012-004
Saksnummer : 16/05853
Sist endret : 20.08.2018
Dokumentdato : 02.02.2012
Mottakere :

Oppholdsavdelingen

Standarder for god saksbehandling for Område for familieinnvandring


Standardene angir hva som er god saksbehandling i Oppholdsavdelingen. Standardene skal bidra til å skape en enhetlig forståelse i avdelingen av hva som er tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.

Standardene er et styringsverktøy for lederne i forbindelse med de enhetsvise kvalitetsgjennomgangene. Lederne vil ved hjelp av gjennomgangene kunne gi en konkret tilbakemelding til den enkelte medarbeider og i tillegg se hvilket opplæringsbehov den enkelte eventuelt har. De skal gi forutsigbarhet og vise hva saksbehandlingen kan bli målt på i ettertid.

Dersom et punkt i standarden ikke er oppfylt, foreligger det et avvik fra standarden. Ved utpregede skjønnsmessige og komplekse vurderinger skal det ikke konstateres avvik så lenge vurderingen fremstår som forsvarlig. Dette innebærer at det ikke skal konstateres avvik kun fordi måleren ville kommet til et annet resultat.

Vedlagt følger standarder for Område for familieinnvandring.

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandring

 

Siste endringer
  • Endret: IM 2012-004 Standarder for god saksbehandling for Område for familieinnvandring (21.08.2018)

    Vedleggene 1-9 er revidert, blant annet slik at de nå inkluderer nytt 24-årskrav og tilknytningskrav, jf. utlendingsloven §§ 41a og 51. Videre er det rettet noen henvisninger og oppdatert punktet om identitet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo