Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2012-010
Dokument-ID : IM 2012-010
Saksnummer : 09/5318-32 (17/02805-3)
Sist endret : 13.07.2017
Dokumentdato : 16.02.2012
Mottakere :

Region- og mottaksavdelingen

Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i asylmottak

1. Innledning

Dette mandatet definerer og avgrenser de oppgaver og det ansvar som Regionkontor Vest (RKV) har i tilknytning til koordinering av Region – og mottaksavdelingens (RMA) arbeid med tilrettelagte avdelinger (TA) i ordinære mottak.

Vi viser også til RS 2010-196 Krav til oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling, og til IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger.

Mandatet skal vurderes og eventuelt revideres ved Utlendingsdirektoratets årlige virksomhetsplanlegging.

2. Koordinering

RKV skal sikre at bruken av plasser på tilrettelagt avdeling er i tråd med IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger. Alle regionkontor skal ha en koordinerende saksbehandler for saker som gjelder tilrettelagt avdeling. For å sikre god kontinuitet i arbeidet skal det også ved alle regionkontor være en stedfortreder for koordinerende saksbehandler.

3. Fagutvikling

RKV skal sikre faglig utvikling gjennom å:

 • utvikle aktuelle styringsdokumenter, og sikre lik praksis mellom regionkontorene i saker vedrørende tilrettelagte avdelinger

 • avholde videokonferanser annen hver måned med regionkontorenes koordinerende saksbehandler

 • arrangere en TA-samling fortrinnsvis hvert år, eller så ofte som avdelingsdirektør bestemmer, der regionkontorenes saksbehandlere, driftsoperatører og mottaksansatte på tilrettelagt avdeling deltar

 • sørge for at TA-samlingene rullerer mellom de ulike regionene, og inneholder besøk på enten en tilrettelagt avdeling eller hos annen relevant instans

 • initiere og gi innspill til avdelingsledelsen og berørte enheter om aktuelle problemstillinger

 • lede og følge opp eventuelle prosjekter, herunder høringer knyttet til tilrettelagt avdeling

 • gi innspill på eventuelle behov for kompetansehevende tiltak rettet mot mottaksansatte i tilrettelagt avdeling i forbindelse med UDIs virksomhetsplanlegging, jf. IM 2011-001  Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende RMAs kompetansehevende tiltak

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt:
Regionkontor Vest

Siste endringer
 • Endret: IM 2012-010 Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i asylmottak (13.07.2017)

  Internmeldingen har fått ny tittel i tråd med gjeldende begrepsbruk. Statlige mottak er erstattet med asylmottak.

 • Endret: IM 2012-010 Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i statlige mottak (11.05.2017)

  Internmeldingen er oppdatert med noe endret begrepsbruk og retting av skrivefeil.

 • Endret: IM 2012-010 Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i statlige mottak (17.06.2014)

  Internmeldingen gjelder for RMA og er endret fordi avdelingen fra og med 17. juni 2014 endrer navn fra forsterkede avdelinger til tilrettelagte avdelinger. Det er også gjort noen andre endringer i punkt 3.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo