Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 første ledd 

UDI internmeldinger

IM 2012-022
Dokument-ID : IM 2012-022
Saksnummer : 2012/003696-3
Dokumentdato : 21.12.2012
Mottakere :

Oppholdsavdelingen

Årlig risikovurdering av Oppholdsavdelingens sakstyper

1. Innledning

Denne internmeldingen etablerer en fast, årlig prosess for å gjennomføre risikovurderinger av de enkelte sakstypene i Oppholdsavdelingen.

Formålet med den årlige risikovurderingen er å få bedre styringsinformasjon. Bakgrunnen er en anbefaling fra Internrevisjonen om at avdelingen etablerer en årlig prosess for oppdatering av risikovurderinger for de ulike sakstyper.

Avdelingen skal én gang i året ha en gjennomgang av hver enkelt sakstype i et risikoperspektiv. Risikoene for hver enkelt sakstype skal vurderes i henhold til det vedlagte skjemaet. Risikoene skal måles opp mot manglende måloppnåelse, redusert effektivitet, manglende etterlevelse av regelverk og kvalitetsavvik.

Risiko i denne sammenheng er en kombinasjon av sannsynligheten av en uønsket hendelse og konsekvensen av hendelsen. Forholdet mellom hendelsens sannsynlighet og konsekvens skal omtales i skjemaets kommentarfelt.

2. Rutine

I løpet av januar hvert år har ledergruppene i områdene ansvar for å gjennomføre et risikomøte, hvor risikoene vurderes for hver sakstype. Områdene fyller ut ett skjema for hver sakstype. Dette arbeidet bør ikke være av et slikt omfang at det belaster den øvrige oppgaveløsningen i områdene. I løpet av februar vil ledergruppene på områdene møte avdelingsdirektøren for å gjennomgå vurderingene som er gjort. 

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen

Siste endringer
  • Ny: IM 2012-022 Årlig risikovurdering av Oppholdsavdelingens sakstyper (21.12.2012)

    Internmeldingen etablerer en prosess for gjennomføring av risikovurderinger for Oppholdsavdelingens ulike sakstyper. Formålet med årlig risikovurdering er å få bedre styringsinformasjon.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo