Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2013-010
Dokument-ID : IM 2013-010
Saksnummer : 13/2469-1
Dokumentdato : 25.07.2013

Overføring av utvisningssaker fra ASA til OPA

1. Formål

Internmeldingen skal gi praktisk informasjon om hvordan overføringen av utvisningssaker fra Asylavdelingen(ASA) til Oppholdsavdelingen(OPA) skal foregå.

2. Forberedelse av saken før overføring

2.1 Saksbehandleren skal sjekke og sørge for at saken er komplett og at alle dokumentene er riktig arkivert/ferdigstilt.

2.2 § 73-vurderingen

 • Saksbehandleren skal vurdere returvernet etter utlendingsloven § 73.
 • Dersom returvernet etter utlendingsloven § 73, allerede er vurdert skal saksbehandleren gjennomgå vurderingen for å sikre at den fremdeles er gyldig.
 • Skriv følgende merknad i saken: ”ASA har gjort en § 73-vurdering i saken. Dersom § 73-vurderingen i saken ble gjort på et tidligere tidspunkt i saksforløpet så er den nå revurdert og dermed gyldig på overføringstidspunktet.”

3. Hvilken innboks i Datasystemet for utlendings og flyktningsaker(DUF) skal sakene til?

Sakene skal overføres til innboksene for Område for utvisning(OFU)1, OFU2 eller OFU3.

 • Saker til søkere fra Europa, Russland og Tyrkia skal til OFU 1.
 • Saker til søkere fra Afrika og Amerika skal til OFU 2.
 • Saker til søkere fra Asia og Midt-Østen skal til OFU 3.

4. Utvisningssaker som opprettes etter 1. mai 2013

ASA oppretter en utvisningssak og forhåndsvarsler utlendingen om utvisning samtidig som det fattes vedtak i asylsaken.

Utvisningssaken overføres til OPA etter at ASA har tatt stilling til klagen i asylsaken.

Saker skal overføres til innboksene for OFU1, OFU2 eller OFU3.

5. 48-timers-saker etter 1. mai

Se IM 2012-015 48-timersprosedyren.

6. Vurderingssaker

Det er opprettet en innboks i DUF hvor saksbehandlere i ASA kan sende saker til vurdering for utvisning.

Saksbehandleren i ASA skal i vurderingssaker skrive en merknad i saken hvor det fremgår på hvilket grunnlag saksbehandleren mener at OPA skal vurdere utvisning.

Vurderingssaker skal overføres til riktig OFU-innboks i tråd med landansvarsområde, se pkt. 3

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen 

Siste endringer
 • Ny: IM 2013-010 Overføring av utvisningssaker fra ASA til OPA (25.07.2013)

  Ny midlertidig rutine som gir retningslinjer til saksbehandlere i Asylavdelingen for når og hvordan de skal overføre utvisningssaker til Oppholdsavdelingen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo