Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

IM 2013-015

IM 2013-015V2
Dokument-ID : IM 2013-015V2
Saksnummer : 15/08195-13
Sist endret : 30.03.2017
Dokumentdato : 03.12.2013

Mal for skriving av landpraksisnotater

Siste endringer
 • Endret: IM 2013-015V2 Mal for skriving av landpraksisnotater (10.02.2017)

  Det er gjort enkelte presiseringer i punkt 11.2 om retur til et internfluktområd slik at punktet nå er tydeligere og mer brukervennlig.

 • Endret: IM 2013-015V2 Mal for skriving av landpraksisnotater (01.10.2016)

  Malen for å skrive UDIs landpraksisnotater for asylsaker er oppdatert. Punktet om internflukt er endret jf. endringene i utl. § 28 femte ledd som trer i kraft 1. oktober, ved at rimelighetsvilkåret er fjernet. Videre er punktet om utvisning oppdatert. ASA skal nå forhåndsvarsle om utvisning der de objektive vilkårene er oppfylt, og så sende saken til Område for utvisning (OFU).

 • Endret: IM 2013-015V2 Mal for skriving av landpraksisnotater (01.08.2016)

  Malen for Asylavdelingens landpraksisnotater er oppdatert med henvisninger til nye, relevante retningslinjer og dokumentasjonskravet (punkt 11.1) er tydeliggjort.

 • Endret: IM 2013-015V2 Mal for skriving av landpraksisnotater (01.07.2014)

  Malen for Asylavdelingens praksisnotater er oppdatert ved språklige forenklinger, rettslige presiseringer og noen nye punkter, blant annet om landspesifikke rettskilder, åpenbart grunnløse saker og generell sikkerhetssituasjon.

 • Endret: IM 2013-015V2 Mal for skriving av landpraksisnotater (04.02.2014)

  Malen for landpraksisnotater er oppdatert, se punkt 9 om sikkerhetssaker.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo