Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2014-017
Dokument-ID : IM 2014-017
Saksnummer : 14/2793-4
Dokumentdato : 09.09.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse som fremmes fra utlandet, men ikke gjennom en norsk utenriksstasjon

1. Innledning

Internmeldingen gjelder retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse som fremlegges per post eller e-post av personer som befinner seg i hjemlandet eller i et tredjeland, og som ikke søker beskyttelse gjennom en norsk utenriksstasjon.

2. Saksbehandlingen i UDI

Dokumentsenteret er ansvarlig for å registrere henvendelser fra personer som fremmer søknad om beskyttelse direkte til Utlendingsdirektoratet (UDI) fra utlandet.

2.1 Saker som inneholder søkerens fullstendige identitetsopplysninger

En henvendelse som inneholder personens fullstendige identitet (etternavn, fornavn, fødselsdato, nasjonalitet) og adresse skal registreres i DUF som en reell søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 28.

Etter registrering sender Dokumentsenteret en intern melding i DUF til aktuell landenhet med merknad «Søkt beskyttelse fra utlandet, ikke gjennom utenriksstasjon» for videre behandling.

Landenheten har ansvaret for å forberede saken og fatte vedtak i DUF. Det skal normalt fattes negativt vedtak med henvisning til at søkeren ikke befinner seg i eller på grensen til Norge. I avslaget brukes nick 2242 hvis søkeren befinner seg i et tredjeland, og nick 2243 hvis søkeren befinner seg i hjemlandet.

Vedtaket sendes til aktuell utenriksstasjon for underretting.

Dersom vedtaket påklages, behandler landenhet klagen. Klagen oversendes så til UNE på vanlig måte.

2.2 Saker som ikke inneholder søkerens fullstendige identitetsopplysninger

Henvendelse per e-post

En henvendelse som sendes til UDI på e-post, og som ikke inneholder personens fullstendige identitet, skal ikke registreres elektronisk. Henvendelsen besvares av Dokumentsenteret med et standard informasjonsskriv på engelsk, se vedlegg.

Henvendelse per post

En henvendelse som sendes til UDI per post, og som ikke inneholder personens fullstendige identitet, skal ikke registreres elektronisk. Henvendelsen sendes som internpost til aktuell landenhet for videre behandling.

Landenhetene har ansvaret for å avgjøre hvem som skal besvare slike henvendelser med et standard informasjonsskriv på engelsk, se vedlegg.

Etter at svaret er sendt, sendes henvendelsen med svaret som internpost tilbake til Dokumentsenteret. Dokumentsenteret oppbevarer henvendelsen i to år.


Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt:
Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
  • Ny: IM 2014-017 Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse som fremmes fra utlandet, men ikke gjennom en norsk utenriksstasjon (09.09.2014)

    Ny internmelding fra Asylavdelingen som gir retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse som fremlegges per post eller e-post av personer som befinner seg i hjemlandet eller i et tredjeland, og som ikke søker beskyttelse gjennom en norsk utenriksstasjon. Som vedlegg til internmeldingen ligger også et standardsvar som kan sendes til søkere som ikke har oppgitt fullstendige identitetsopplysninger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo