Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI internmeldinger

IM 2016-008
Dokument-ID : IM 2016-008
Saksnummer : 16/04905
Dokumentdato : 05.10.2016

Mandat for Asylavdelingens redaktørgruppe for enhetsnick

1. Formålet med retningslinjen og redaktørgruppen

Denne internmeldingen gir retningslinjer for hvordan redaktørgruppen for enhetsnick i Asylavdelingen skal organiseres.

Formålet med redaktørgruppen er at den skal bidra til riktig informasjon og likebehandling i vedtakene.

2. Begreper

Med nick menes her en forhåndsskrevet tekst som enkelt kan settes inn i et dokument som man skriver i eDok.

Med enhetsnick menes her tekster som kun gjelder for en enhet eller en portefølje.

Med globale nick menes her nick som er opprettet av Fagstaben og som er ment til bruk på tvers av enheter og porteføljer.

3. Hvem skal delta i redaktørgruppen?

Redaktørgruppen skal bestå av fagsystemrådgiver i asylavdelingens fagstab og en person alle enheter som har fagansvar for en landportefølje. Det er opp til områdene å vurdere om det er behov for om eventuelle bistandsenheter skal ha representanter inn i gruppen.

4. Gruppens oppgaver

Saksbehandlere i redaktørgruppen skal

 • sørge for at det faglige innholdet som tilhører enhetene er tilstrekkelig oppdatert
 • sørge for at det faglige innholdet i enhetens nick er godkjent i linja
 • ha ansvar for at nicket oppdateres i eDok
 • samordne og koordinere behov for nick i porteføljer som behandles av flere enheter
 • motta informasjon om opprettelse eller endring av globale nick og videreformidle denne informasjonen til enheten/landområdet
 • komme med innspill til endringer og opprettelse av globale nicks
 • formidle til saksbehandlerne på sin enhet/landområde hvordan de enkelt kan spille inn forslag til nye nick/endringer i eksisterende nick

Fagsystemrådgiver i Asylavdelingens fagstab skal

 • koordinere redaktørgruppen
 • gi nødvendig opplæring i hvordan man oppretter og redigerer nick
 • gi medlemmene i gruppen relevant informasjon om endringer i globale nick
 • bistå enhetene i spørsmål knyttet til enhetsnick
 • innkalle til møter ved behov
 • opprette og oppdatere felles e-postadresse

 

Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt:
Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
 • Ny: IM 2016-008 Mandat for Asylavdelingens redaktørgruppe for enhetsnick (05.10.2016)

  Det er opprettet en redaktørgruppe for enhetsnick i Asylavdelingen. Retningslinjen beskriver hvem som skal være deltakere i gruppen og hvilke oppgaver gruppen har.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo