Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2002-145
Dokument-ID : RS 2002-145
Saksnummer : 2002/006549
Dokumentdato : 11.03.2003
Mottakere :

Politimestrene

Retur av originaldokumenter fra politiet


Utlendingsdirektoratet vil presisere følgende når det gjelder politiets håndtering av originaldokumenter som fremlegges i forbindelse med søknader o.a.

Politiet skal ikke beholde vigselsattester, fødselsattester e.l. originaldokumenter lenger enn det som er nødvendig for behandlingen av den enkelte sak. Slike originaldokumenter skal derfor politiet av eget tiltak returnere til søkeren eller hans fullmektig senest ved underretning om vedtaket. Kopi av dokumentet skal legges i saken. Dersom behandlingen av saken tar lang tid og søkeren har behov for dokumentet før saken er ferdigbehandlet, skal politiet vurdere om det er forsvarlig å returnere dokumentet etter å ha tatt stilling til:

  • hvor viktig dokumentet er for behandlingen av saken;

  • hva som anføres for å få utlevert dokumentet; og

  • hvor lang tid som gjenstår før saken kan ventes avgjort. 

 

Kontakt: Utlendingsdirektoratet; Asylavdelingen/Oppholdsavdelingen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo