Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2004-032
Dokument-ID : RS 2004-032
Saksnummer : 2004/011496
Dokumentdato : 06.09.2004
Mottakere :

Politimeistrane

Vedtak om å melde utlending inn i SIS - klageinstans


Dersom Utlendingsdirektoratet gjer vedtak om å utvise ein utlending, må direktoratet også vurdere å treffe særskilt vedtak om å melde utlendingar inn i SIS (Schengen Information System) etter SIS- lova § 7 nr. 2. 

Utlendingsnemnda er klageinstans for dei vedtaka Utlendingsdirektoratet treff om slike innmeldingar.

Klagen skal fremjast for direktoratet på vanleg måte. 

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo