Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2008-027
Dokument-ID : RS 2008-027
Saksnummer : 08/3702
Dokumentdato : 16.07.2008
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak i tråd med intensjonene i UDI rundskriv 2011-003 "Reglement for drift av statlige mottak" (Driftsreglementet).

2. Målsetting

Tilrettelegge for at beboere kan delta i, og være pådrivere for, fritidsaktiviteter på og utenfor mottaket

3. Krav

3.1 Tilbud til voksne

Mottaket skal ha et aktivitetsprogram som beboerne har hovedansvar for. Programmet skal inkludere tilrettelagte fritidsaktiviteter innen for eksempel sport og hobby, samt fellesarrangementer. Deltakelsen skal være frivillig.

3.2 Tilbud til barn og ungdom under 18 år

Mottaket skal legge til rette for at foresatte og andre voksne beboere kan delta i planlegging, utforming og gjennomføring av fritidstilbudet for barn og ungdom.

Mottaket skal legge til rette for og følge opp at de ulike aldersgruppene har et fritidstilbud som ivaretar deres ønsker og behov, også i ferier.

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen
Regionkontorene

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo