Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2009-042
Dokument-ID : RS 2009-042
Saksnummer : 09/4869
Dokumentdato : 26.10.2009
Mottakere :

Personer som har søkt asyl i Norge
Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak
Vertskommuner for statlige mottak
Utlendingsdirektoratet

Krav om tilbakebetaling av returstøtte for personer som gjeninnvandrer til Norge

1. Innledning

Personer uten oppholdstillatelse i Norge som returnerer til sine hjemland kan få utbetalt returstøtte. Denne ordningen gjelder kun enkelte land, se Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider for mer informasjon www.udi.no/reintegrering. Returstøtten blir utbetalt av International Organization for Migration (IOM) på oppdrag fra UDI. Personer som har fått utbetalt slik støtte, og som gjeninnvandrer til Norge, skal betale tilbake denne støtten. Dette kravet er forankret i statens regelverk for økonomistyring[1].

2. Målsetting

Formålet med dette rundskrivet er å sikre at personer som har fått utbetalt returstøtte, og som gjeninnvandrer til Norge, betaler pengene tilbake til den norske stat.

3. Bruk av egenerklæringsskjema

Søkere til IOMs returprogram skal signere et egenerklæringsskjema fra UDI før de får utbetalt returstøtte[2]. Skjemaet er oversatt til de mest aktuelle språk for å sikre at søkeren forstår innholdet. Underskriften forplikter søkeren til å betale tilbake returstøtten ved en eventuell gjeninnvandring til Norge. Det er IOM som innhenter underskriften på vegne av UDI.

4. Gradert tilbakebetaling av returstøtte

En person som har fått returstøtte, og som gjeninnvandrer til Norge, må betale tilbake hele eller deler av beløpet til den norske stat, med unntak av reisekostnader. UDI har en praksis som sikrer at de kun kan kreves for beløpet de faktisk har fått utbetalt.

4.1. Satser

Beløpet som skal betales tilbake fastsettes ut fra hvor lenge personen har oppholdt seg i hjemlandet:

Antall måneder i hjemlandet

Tilbakebetaling

Under 12 måneder

Hele beløpet

13-18 måneder

2/3 av beløpet

19-24 måneder

1/3 av beløpet

Over 24 måneder

Ingen krav

5. Individuell saksbehandling

En person som gjeninnvandrer til Norge og på ny søker om asyl, vil få en individuell saksbehandling.

5.1. Unntak for krav om tilbakebetaling

Personer som på nytt må flykte fra overgrep i hjemlandet kan søke om å få slippe å betale tilbake returstøtten ved gjeninnvandring[3].

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, Returenheten


[1] Reglement for økonomistyring i staten § 14.g og Bestemmelser om økonomistyring i staten kapittel 7, punkt 7.3.9 samt Veileder for etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten kapittel 5, punkt 5.7.

[2]RS 2009-042V: Declaration on the obligation of repayment of economic and other reintegration support.

[3] Se RS 2004-035: Individuell støtte ved tilbakevending til hjemlandet.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo