Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-005

Siste endringer
  • Ny: RS 2010-005V Felles veileder for helsetjenesten, politiet, påtalemyndighet og Utlendingsdirektoratet om saksgangen ved utvisning og uttransportering av særreaksjonsdømte utlendinger (15.06.2018)

    Ny veileder som er utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet, Politidirektoratet, PU, Oslo Politidistrikt, Riksadvokaten og UDI. Veilederen inneholder oversikt over saksgangen fra opprettelse av sak om utvisning der en utlendingen er dømt til særreaksjon, til en eventuell uttransport.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo