Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-035

RS 2010-035V1
Dokument-ID : RS 2010-035V1
Saksnummer : 15/07406-2 (15/07406-12)
Sist endret : 09.09.2015
Dokumentdato : 01.01.2010

Oversikt over ambassader som bistår Utlendingsdirektoratet med DNA-testing


UDI kan beslutte å tilby DNA-analyse til søkere av alle nasjonaliteter når UDI mener at det foreligger tvil om oppgitt slektskap. Tilbudet begrenses imidlertid til de søkergrupper som fremmer søknad via norsk utenriksstasjon operativ for DNA-testing.

Per i dag gis tilbud om DNA-test via de norske ambassadene i:

 • Addis Abeba
 • Nairobi
 • Dar es Salaam
 • Kampala
 • Abuja
 • Accra
 • Islamabad
 • Damaskus
 • Amman
 • Teheran
 • Riyadh
 • Khartoum

Utlendingsdirektoratet vurderer jevnlig om det er behov for å inkludere flere ambassader i ordningen. Eventuelle utvidelser av tilbudet må skje i samarbeid med Utenriksdepartementet og ambassadene det gjelder. Ved behov for inntil 10 DNA-tester kan UDI kontakte ambassader som ikke er på listen for å høre om de kan ta DNA-test i enkeltsaker. Dersom det er behov for flere DNA-tester enn 10 pr. år skal dette først avklares med Utenriksdepartementet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo