Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-053
Dokument-ID : RS 2010-053
Saksnummer : 09/1854
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene

Løyve på grunnlag av tidlegare samliv med norsk borgar – utlendingslova § 38


Rundskrivet gjer rede for etablert praksis på området.

Rundskrivet gjeld utlendingar som ikkje har rett på permanent opphaldsløyve eller statsborgarskap.

Om samlivet vert brote, vil utlendingen likevel få nytt løyve med heimel i Utlendingslova § 38

  1. dersom utlendingen har levd i eit fast og etablert samliv med norsk borgar i minst 5 samanhangande år; og
  2. dei 2 siste åra i Noreg med løyve.

I dei tilfella tidskrava under punkt 2 ikkje er oppfylte, må ein vurdere om det er andre moment i saka som gjev grunnlag for løyve etter utlendingslova § 38.

Utlendingsdirektoratet gjer vedtak i saka.

 

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør

Kontakt: Opphaldsavdelinga, Område for familieinnvandringssakar

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo