Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-073
Dokument-ID : RS 2010-073
Saksnummer : 09/3320
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene

Meldingsblankett til bruk for campingbedrifter – utlendingsforskriften § 4-26

Justisdepartementet kan bestemme at enhver som lar en utlending overnatte hos seg, skal gi melding om dette til politiet, jf. utlendingsloven § 20 og utlendingsforskriften § 4-26.

Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) har som ledd i et samarbeidsprosjekt med Statistisk sentralbyrå og Statens nærings- og distriktutviklingsfond utarbeidet en blankett til bruk for campingbedrifter. RBL har hatt kontakt med Utlendingsdirektoratet ved utarbeidelse av blanketten.

Blanketten skal benyttes i tilfeller som nevnt i utlendingsloven § 20 første ledd bokstav c, jf. utlendingsforskriften § 4-26.

Se vedlegg for rekvirering av blankett.

Gry Aalde
avdelingsdirektør

Eivind Hoffmann
underdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Enhet for statistikk og analyse

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo