Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-101

RS 2010-101V2
Dokument-ID : RS 2010-101V2
Saksnummer : 09/4207 og 17/02377-2
Sist endret : 08.06.2018
Dokumentdato : 15.09.2010

Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji


Det er et vilkår at foreldre som garanterer kost og losji, dokumenterer å ha inntekt tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ.

Dette tilsvarer NOK 242 966 fra 1. mai 2018.
Dette utgjorde NOK 238 784 fra 1. mai 2017.

Satsen per måned for kost og losji utgjør NOK 4000.

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (08.06.2018)

  The income requirement is updated as of May 1 2018.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (08.06.2018)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2018.

 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (08.06.2017)

  The income requirement is updated. As of May 1 2017, 82 per cent of pay grade 19 in the pay scale for Norwegian state employees corresponds to NOK 238 784.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (08.06.2017)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2016. 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2017 NOK 238 784.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (11.07.2016)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2016.

 • Changed: RS 2010-101V2 Income requirement for parents who guarantee board and lodging and the value of board and lodging (08.06.2015)

  The income requirement is updated as of May 1 2015.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (08.06.2015)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2015.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (23.06.2014)

  Inntektskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2014.

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (28.06.2013)

  Redaksjonen har oppdatert med ny lønnstrinnsats fra 1. mai 2013:
  82 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 229 354

 • Endret: RS 2010-101V2 Inntektskrav til foreldre som garanterer kost og losji og sats for kost og losji (28.01.2013)

  Vedleggets tittel er endret for bedre å reflektere innholdet. Det er også foretatt noen mindre språklige justeringer i vedlegget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo