Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-145
Dokument-ID : RS 2010-145
Saksnummer : 09/5822
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politiet
Utenriksstasjonene
Utlendingsnemnda

DUF Kodehåndbok


DUF Kodehåndbok gir en oversikt over alle sakskoder og vedtakskoder på de juridiske områder hvor Utlendingsdirektoratet fatter vedtak. Det gjelder følgende regelverk: utlendingsloven, utlendingsforskriften, statsborgerrettsloven, forvaltningsloven, Dublin II-forordningen, SIS-loven og Den nordiske passoverenskomsten.

Vedlegg 1: DUF Kodehåndbok gir oversikt over kodeverkets innvandringsgrunnskoder, tillatelseskoder og utfallskoder og sammenhengen med hjemlene i regelverket.

Vedlegg 2: DUF Kodehåndbok-hjemmelsoversikt gir oversikt over hjemlene i kodeverket og hvilke koder som er tilknyttet disse.

Vedlegg 3: Konverteringsoversikten, gir en oversikt over koblingen mellom kodeverket i DUF og de gamle Fremkonkodene.

All registrering i DUF skal skje i henhold til de koder som følger av DUF Kodehåndbok.

Behov for endringer i kodeverket oppstår ved regelendringer, endringer i rutiner i utlendingsforvaltningen eller ved endrede statistikkbehov. Enhet for DUF-forvaltning i Utlendingsdirektoratet er ansvarlig for oppdatering av kodeverket i DUF og DUF Kodehåndbok.

Rebekka Gundhus
avdelingsdirektør

 

Kontakt: Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo