Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-196

Siste endringer
  • Opphevet: RS 2010-196V2 Samtykke til utlevering av opplysninger for tilrettelegging av mottaksplass (02.01.2019)

    Skjemaet om samtykke til at mottak kan utlevere opplysninger om asylsøker til UDI, tilrettelagt avdeling og helsetjenesten i kommunen oppheves. Dette fordi opplysninger nå kan utleveres til de nevnte instansene med hjemmel i personopplysningsloven. Nødvendige tilpasninger er gjort i RS 2010-196V1 Søknad om plass på tilrettelagt avdeling.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo