Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2011-016

RS 2011-016V
Dokument-ID : RS 2011-016V
Saksnummer : 09/4460-30
Dokumentdato : 30.06.2014

Opprettelse og merking av saker om EØS-varig

Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken eMelding som sendes ut til søkeren. Det er derfor viktig at saken opprettes etter riktig hjemmel.

Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknader om varig oppholdsbevis og varig oppholdskort på en effektiv måte.

Vi har derfor utarbeidet standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader som vi ber om at politiet benytter. Det er viktig at sakene opprettes med riktig kode og riktig vedtakshjemmel i DUF, før saken oversendes.

Vi ber også om at politiet «bundler» sakene når flere i en familie søker om varig oppholdsbevis eller varig oppholdskort og sender de til UDI i en masseoversendelse. Politiet v/PIT har utarbeidet en egen brukerveiledning for hvordan oversendelsen skal registreres. Det skal framgå av masseoversendelsen hvor mange saker som sendes over, søkernes statsborgerskap og søknadsdato. Dersom familiemedlemmene har søkt på ulike datoer, er det tilstrekkelig at eldste søknadsdato skrives inn.

Vi ber også om at politiet merker sakene med følgende oversendelsesmerknader:

«ikke bosatt»
«forsørgelse»

Dersom politiet har andre merknader til saken, settes disse inn helt til slutt.

Siste endringer
 • Endret: RS 2011-016V Opprettelse og merking av saker om EØS-varig (11.11.2014)

  Vedleggets informasjon om hvordan saker skal «bundles» og oversendes UDI i en masseoversendelse er presisert.

 • Ny: RS 2011-016V Opprettelse og merking av saker om EØS-varig (30.06.2014)

  Rundskrivet har fått et nytt vedlegg med standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader for politiet. Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken e-melding som sendes ut til søkeren. Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknadene på en effektiv måte.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo