Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2012-016

RS 2012-016V
Dokument-ID : RS 2012-016V
Saksnummer : 09/2688 og 17/02377-2
Sist endret : 08.06.2018
Dokumentdato : 11.07.2011

Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell


82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2018 NOK 242 966.
82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ utgjorde NOK 238 784 fra 1. mai 2017.

Siste endringer
 • Changed: RS 2012-016V Sufficient subsistence for residence permits for musicians, performers, artists or accompanying necessary support staff (08.06.2018)

  The income requirement is updated as of May 1 2018.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell (08.06.2018)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2018.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (08.06.2017)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2017. 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2017 NOK 238 784.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (11.07.2016)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2016.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (23.06.2014)

  Underholdskravet er oppdatert med nye satser gjeldende fra 1. mai 2014.

 • Endret: RS 2012-016V Tilstrekkelig underhold for oppholdstillatelse som musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell utlendingsforskriften § 10-7 (28.06.2013)

  Redaksjonen har oppdatert med ny lønnstrinnsats fra 1. mai 2013:
  82 prosent av lønnstrinn 19 utgjør NOK 229 354

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo