Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2014-003

RS 2014-003V
Dokument-ID : RS 2014-003V
Saksnummer : 13/4195-7
Dokumentdato : 19.02.2014

Sjekkliste ved utenriksstasjonenes utstedelse av passerbrev og innreisevisum (D-visum) til overføringsflyktninger


RS 2014-003 gir felles retningslinjer for utenriksstasjonenes ansvar når overføringsflyktninger skal reise til Norge, etter at UDI har innvilget innreisetillatelse og oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 35 første og tredje ledd. Rundskrivet omtaler blant annet utenriksstasjonenes samarbeid med International Organization for Migration (IOM), FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og UDI.

Denne sjekklisten viser på en kortfattet måte hvilke oppgaver utenriksstasjonene har når overføringsflyktninger skal reise til Norge. Utenriksstasjonen mottar reisebestillingen (travel request) på sikker e-post (Secure:). I reisebestillingen oppgir vi en to ukers periode som vi ønsker at søkeren skal ankomme Norge innenfor.

Utenriksstasjonene skal:

 • samarbeide med UNHCR og/eller IOM for å få nødvendig informasjon til utstedelse av passerbrev og visum
 • utstede passerbrev med gyldighetsperiode 90 dager, dersom søkeren ikke har et gyldig reisedokument
 • utstede innreisevisum (D-visum), jf utlendingsloven § 12, jf. utlendingsforskriften § 3-13, med gyldighetsperiode 90 dager og rett til opphold i syv dager

Ved kommisjonssaker: 

 • UDI sender utenriksstasjonen en liste over personene som utenriksstasjonen skal utstede passerbrev og innreisevisum til. Listen inneholder DUF-nummer, UNHCRs referansenummer og navn. UDI sender utenriksstasjonen denne listen innen tre uker etter uttakskommisjonen. Utenriksstasjonen mottar sammen med denne listen to passfotografier av hver av søkerne. Passfotografiene er merket med DUF-nummer og UNHCRs referansenummer.

Ved dossiersaker: 

 • Utenriksstasjonen innhenter to passfotografier av hver søker fra UNHCR eller IOM

Ved hastesaker:

 • Utenriksstasjonen må utstede passerbrev og innreisevisum (D-visum) så snart som mulig.
 • Utenriksstasjonen må kontakte UNHCR og/eller IOM umiddelbart. Reisebestillingen er markert med «EMERGENCY travel request» dersom det er en hastesak.

Den norske ambassaden i Teheran skal ikke utstede passerbrev til personer som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Iran. Vi viser til RS 2010-051.

Utenriksstasjonene bestiller tomme passerbrev fra:

Utlendingsdirektoratet
Administrative Fellestjenester v/NOARK
Postboks 8108 DEP
0032 OSLO

E-post: udi@udi.no. Merk emnefeltet med: Bestilling av passerbrev.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo