Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-011
Dokument-ID : RS 2015-011
Saksnummer : 15/05433-8
Sist endret : 21.10.2016
Dokumentdato : 17.09.2015
Mottakere :

Politiets utlendingsenhet

Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya utenom Tripoli


Dette rundskrivet erstatter RS 2015-001, der UDI instruerte Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen med endelig vedtak fattet av UDI skulle uttransporteres med tvang til Libya.

I likhet med Utlendingsnemnda har UDI nå besluttet å gjenoppta utreiseplikten til Tripoli og omegn (herunder distriktene Tripoli, Jafara, Zawiya, Nuqat al Khams, og Murqub) for personer med endelig vedtak fattet av UDI.

Den suspenderte utreiseplikten til øvrige Libya videreføres, jf. utlendingsloven § 90 tiende ledd annet punktum.

 

Dag Bærvahr
fagsjef


Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2015-011 Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya utenom Tripoli (21.10.2016)

  Instruksen om utreiseplikt er oppdatert med en presisering om at utreiseplikten gjelder Tripoli og omegn (herunder distriktene Tripoli, Jafara, Zawiya, Nuqat al Khams, og Murqub) for personer med endelig vedtak fattet av UDI.

 • Ny: RS 2015-011 Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya utenom Tripoli (17.09.2015)

  Den suspenderte utreiseplikten til Tripoli oppheves, men videreføres for øvrige Libya. Rundskrivet erstatter RS 2015-001.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo