Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2016-50184
Dokumentdato : 27.02.2018

Utvisning. Uriktige opplysninger. Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet)


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-50184 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2016-50184 Utvisning. Uriktige opplysninger. Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet) (09.12.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om utvisning av pakistansk statsborger, og spørsmål om UNE hadde bygget på feil faktum når den la til grunn at lønn på kr. 500.000 årlig ikke var reell. Mannen var 18 år, uten utdanning og kunne ikke norsk da onkelen inviterte ham til Norge, og tjente som assisterende butikksjef langt bedre enn onkelens andre ansatte i butikken, herunder onkelens egne sønner. Videre hadde mannen gitt sprikende forklaringer om omfattende kontantuttak i politiavhør og for retten. Etter en samlet vurdering kom lagmannsretten til at det var mest trolig at mannen hadde en avtale med onkelen om å tilbakebetale vesentlige deler av lønnen, slik at lønnen på kr. 500.000 ikke var reell. Lagmannsretten kjente UNEs vedtak gyldige. Avsagt 27. februar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo