Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig, idet anke til høyesterett ikke ble tillatt fremmet (HR-2018-670-U eller 18-046055SIV-HRET)

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-105610
Dokumentdato : 25.01.2018

Utvisning av EØS-borger med varig oppholdsrett. Hensyn til offentlig sikkerhet. Reell fare for terrorhandling. Utlendingsloven § 122


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-105610 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-105610 Utvisning av EØS-borger med varig oppholdsrett. Hensyn til offentlig sikkerhet. Reell fare for terrorhandling. Utlendingsloven § 122 (23.11.2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av Justis- og beredskapsdepartementets vedtak om utvisning av EØS-borger med varig oppholdsrett, av hensyn til offentlig sikkerhet. Lagmannsretten kom til at mannen støttet ekstrem islamisme og hadde aksept, kapasitet og vilje til å fremme sitt ideologiske budskap ved vold. Det var derfor en konkret fare for at han kunne begå, bidra til eller medvirke til terrorhandlinger i Norge, og vilkårene for utvisning i utlendingsloven § 122 var oppfylt. Det var videre reell fare for en terrorhandling, uavhengig av omfang, slik at tungtveiende hensyn tilsa utvisning. Selv om han hadde to små barn i Norge, gjorde de sterke nasjonale interessene som talte for utvisning at utvisning var ikke uforholdsmessig. Departementets vedtak om utvisning var gyldig. Avsagt 25. januar 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo