Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-109146
Dokumentdato : 19.12.2018

Beskyttelse. Politisk aktivitet. Hviterussland


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-109146 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-109146 Beskyttelse. Politisk aktivitet. Hviterussland (18.01.2019)

    Saken gjaldt avslag på beskyttelse for ektepar fra Hviterussland. Mannen hadde deltatt i politisk aktivitet mot Usbekistan i sitt hjemland Hviterussland. Lagmannsretten kom til at mannens tilknytning til det usbekiske eksilmiljøet medførte en reell risiko for at han kunne bli tillagt ekstremistiske oppfatninger som kunne medføre at usbekiske myndigheter - eventuelt gjennom hviterussiske myndigheter - ville forfølge mannen ved retur til Hviterussland. Lagmannsretten kom til at UNE hadde lagt til grunn feil faktum med hensyn til risikoen mannen løp som følge av sin tilknytning til det usbekiske eksilmiljøet, og at dette kunne ha virket bestemmende på innholdet i begges vedtak. UNEs vedtak ble kjent ugyldige.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo