Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-113242
Dokumentdato : 31.05.2018

Beskyttelse. Konvertering. Bahai. Troverdighet. Iransk kurder.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-113242 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-113242 Beskyttelse. Konvertering. Bahai. Troverdighet. Iransk kurder. (17.01.2019)

    Saken gjaldt avslag på beskyttelse. Kurder fra Iran fikk først avslag på beskyttelse på bakgrunn av politisk aktivitet fordi asylhistorien ikke var troverdig, blant annet hadde han fremlagt en arrestordre som mest sannsynlig var falsk. Etter dette anførte mannen frykt for forfølgelse på grunn av konvertering fra Islam til Bahai. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at mannens generelle troverdighet var svekket som følge av endret forklaring og falske dokumenter, og at formålet med konverteringen var å få oppholdstillatelse. UNEs vedtak ble kjent gyldige. Avsagt 31. mai 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo