Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-119057
Dokumentdato : 31.10.2018

Oppholdstillatelse. Familiemedlem til EØS-borger. Utlendingsloven § 110. Direktiv 2004/38/EF artikkel 6 og 7 nr. 1 og 2.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-119057 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-119057 Oppholdstillatelse. Familiemedlem til EØS-borger. Utlendingsloven § 110. Direktiv 2004/38/EF artikkel 6 og 7 nr. 1 og 2. (11.02.2019)

    Canadisk kvinne gift med norsk statsborger fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge som familiemedlem til EØS-borger. Lagmannsretten tok ikke stilling til om kvinnen hadde rett til avledet oppholdsrett etter analogisk anvendelse av direktiv 2004/38 EF artikkel 7 (se LB-2017-98329-2), da kravet til mer enn tre måneder sammenhengende opphold uansett ikke var oppfylt. Avsagt 31. oktober 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo