Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Rettsavgjørelsen er rettskraftig.

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-129432
Dokumentdato : 17.09.2018

Utelukkelse fra beskyttelse. Medvirkning til ikke-politisk forbrytelse. Feil lovforståelse. Utlendingsloven § 31 første ledd bokstav b


Saken gjaldt spørsmål om en eritreisk flyktning likevel ikke hadde rett til beskyttelse, fordi han tidligere skulle ha utført handlinger som utelukker ham fra status som flyktning.

Lagmannsretten kom samlet sett til at det generelt gjelder et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt ved vurderingen av om vilkårene for å anvende utl. § 31 første ledd bokstav b er oppfylt. Lovgiver var kjent med UNHCRs retningslinjer om at beviskravet må være høyt nok til å sikre at flyktninger ikke utelukkes feilaktig, uten å følge opp anbefalingen i loven. En feilaktig bevisvurdering i utelukkelsesspørsmålet kan få svært negative konsekvenser for flyktningen, men disse begrenses av at personen gis en begrenset rett til opphold når det ikke er trygt å returnere til hjemlandet.

I likhet med tingretten, kom lagmannsretten til at UNEs vedtak om å utelukke mannen var basert på feil lovforståelse. Mannens handlinger utgjorde ikke et «substantial contribution» (vesentlig bidrag) til grov mishandling av fanger, og han hadde derfor ikke medvirket til en «alvorlig ikke-politisk forbrytelse» på en slik måte som rammes av utl. § 31 første ledd bokstav b.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-129432 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-129432 Utelukkelse fra beskyttelse. Medvirkning til ikke-politisk forbrytelse. Feil lovforståelse. Utlendingsloven § 31 første ledd bokstav b (02.10.2018)

    Saken gjaldt spørsmål om en eritreisk flyktning likevel ikke hadde rett til beskyttelse, fordi han tidligere skulle ha utført handlinger som utelukker ham fra status som flyktning. Lagmannsretten kom samlet sett til at det generelt gjelder et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt ved vurderingen av om vilkårene for å anvende utl. § 31 første ledd bokstav b er oppfylt. I likhet med tingretten, kom lagmannsretten til at UNEs vedtak om å utelukke mannen var basert på feil lovforståelse. Mannens handlinger utgjorde ikke et «substantial contribution» (vesentlig bidrag) til grov mishandling av fanger, og han hadde derfor ikke medvirket til en «alvorlig ikke-politisk forbrytelse» på en slik måte som rammes av utl. § 31 første ledd bokstav b.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo