Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2017-171256
Dokumentdato : 18.03.2019

Beskyttelse. Konvertitt. Sur place. Ikke noenlunde sannsynlig. Irak.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-171256 (lenke til lovdata.no)

Siste endringer
  • Ny: LB-2017-171256 Beskyttelse. Konvertitt. Sur place. Ikke noenlunde sannsynlig. Irak. (26.03.2019)

    Saken gjaldt en mann fra Irak om anførte frykt for forfølgelse fordi han hadde konvertert fra islam til kristendommen mens han oppholdt seg i Norge som asylsøker. Lagmannsretten kom til at det ikke var noenlunde sannsynlig at konverteringen var reell, og at saksbehandlingsfeilene mannen anførte ikke kunne føre frem. Avsagt 18. mars 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo